Slush Project Course

Målsättningar och innehåll: Under kursen deltar studerande i att planera och genomföra Slush-evenemanget i Helsingfors, Singapore, Shanghai eller Tokyo. Studerande jobbar tillsammans med det lokala projektteamet och med uppgifter relaterade till t.ex. marknadsföring, ledarskap, HR. Uppgifterna specificeras närmare tillsammans med det lokala projektteamet. Projektkursdeltagarna åker till Shanghai, Singapore eller Tokyo ca 5 veckor innan Slush-evenemanget. Kursen bidrar med internationell erfarenhet, arbete i mångkulturella miljöer och utvecklar studenternas färdigheter i evenemangsmarknadsföring och –planering, organisering och kommunikation. Samtidigt fungerar projektkursen som en introduktion till den globala startupvärlden och dess terminologi, affärsmodeller samt nätverk. Det praktiska arbetet stöds av ett litteraturpaket och erfarenheter och lärdomar sammanfattas i en projektrapport. Kursdeltagarna bloggar aktivt under projektkursen.

Kursens hemsida: meddelas kursdeltagarna

Kursspråk: svenska och engelska
 

Lärandemål: Efter kursen har deltagarna fått en inblick i

  • startupvärlden och företagande

  • innovativa affärsmodeller som grund för att skapa företag

  • hur man identifierar affärsmöjligheter

Allmänfärdigheter:

  • jobba i mångkulturella team

  • leda både team och olika processer vidare

  • projekthantering, projektledning
     

Undervisningsformer: projektarbete

Examinationsformer: Projektarbete, litteraturläsning, individuell rapport, timuppföljning, bloggande

Tidpunkt: P1 2018, P2, 2018, P3 2019

Anmälan: ansökan till kursen enligt anvisningar, ansök här

Max. antal deltagare: 5 per Slush-evenemang