Arbetserfarenhet genom frivilligt arbete i Företagsbyn

This opportunity is only for students who talk Swedish or Finnish. For Finnish instructions scroll down. 

SVENSKA
Skulle du vilja få arbetserfarenhet genom att frivilligt handleda sjätteklassister i Företagsbyn med teman som arbetsliv, samhälle, företagsamhet och ekonomi?
 

Företagsbyn för Lågstadiet är en lärandehelhet för sjätteklassister som koordineras av Ekonomiska Informationsbyrån TAT. Företagsbyn för Lågstadiet är ett miniatyrsamhälle där eleverna fungerar som arbetstagare, medborgare och konsumenter. Utöver Företagsbyns egen personal fungerar studeranden från regionala läroanstalter och högskolor som handledare till eleverna. Under varje Företagsby-dag fungerar ca 8-17 studerande som handledare till sjätteklassisterna. Studeranden får under dagen hjälpa eleverna och bekanta sig med Företagsbyns verksamhet. Skulle du vilja vara en del av Företagsby Egentliga Finlands verksamhet under läsåret 2018-2019? 
 

Som handledare får du 

* arbetslivsfärdigheter

* erfarenhet av företagsamhetsfostran

* erfarenhet av att handleda barn

* tolerans av osäkerhet 

* interaktionsfärdigheter

* arbetsintyg

 

Intresserad?

Företagsby-dagarna kan ses och bokas på 
https://www.lyyti.in/handledningsdagariforetagsbyn_varen2019 .

Vi arrangerar en utbildning för alla som anmält sig som handledare. I skolningen går vi mer detaljerat igenom bl.a. Företagsbyns verksamhet och handledningsdagens gång. Observera att anmälningen till utbildningen och Företagsby -dagen är obligatorisk och eventuella frånvaron måste meddelas omedelbart.

Jag svarar gärna på frågor (paivi.pihlajamaki@tat.fi) 
 

För mera information kan du besöka https://yrityskyla.fi/sv/


Hoppas vi ses i Företagsbyn!

 SUOMEKSI

Haluaisitko työkokemusta ohjaamalla vapaaehtoisena Yrityskylässä kuudesluokkalaisia oppilaita työelämän, yhteiskunnan, yritteliäisyyden ja talouden teemoihin liittyen?

 

Yrityskylä Alakoulu on peruskoulun kuudensille luokille oppimiskokonaisuus, jonka toimintaa koordinoi Taloudellinen tiedotustoimisto TAT. Yrityskylä Alakoulussa eli kuudesluokkalaisille suunnatussa Yrityskylässä toimii Yrityskylän oman henkilökunnan lisäksi myös alueellisista oppilaitoksista ja korkeakouluista tulevia opiskelijoita oppilaiden ohjaajina. Haluaisitko sinä olla osa Yrityskylä Varsinais-Suomen toimintaa lukuvuonna 2018–2019?

 

Jokaisessa Yrityskylä-päivässä kuudesluokkalaisten tukena on noin 8−17 opiskelijaa. Opiskelijat pääsevät ohjaamaan oppilaita Yrityskylä-päivän aikana sekä tutustumaan samalla Yrityskylän toimintaan. 

 

Ohjaajana saat 

* työelämätaitoja 

* kokemusta yrittäjyyskasvatuksesta 

* kokemusta lasten ohjaamisesta 

* epävarmuudensietokykyä 

* vuorovaikutustaitoja 

* työtodistuksen. 

 

Kiinnostuitko? 

Kevään 2019 Yrityskylän vapaaehtoisohjaamispäiviä pääsee tarkastelemaan ja varaamaan osoitteessa:https://www.lyyti.in/handledningsdagariforetagsbyn_varen2019 . Kyseessä on varaus ruotsinkieliseen toimintaamme. Jos haluat mukaan suomenkielisiin päiviimme, laitathan sähköpostia osoitteeseen paivi.pihlajamaki@tat.fi
 

Järjestämme kaikille ohjaajiksi ilmoittautuville opiskelijoille koulutuksen. Koulutuksessa kerromme tarkemmin muun muassa Yrityskylän toiminnasta sekä ohjaamispäivien kulusta. Huomaathan, että ilmoittautuminen sekä koulutukseen että Yrityskylä-päivään on sitova ja mahdollisista poissaoloista tulee ilmoittaa heti esteen sattuessa. Vastaan mielelläni myös mahdollisiin lisäkysymyksiinne! 

 

Toivottavasti nähdään Yrityskylässä!