Archipelago Business Lab  (5sp)

geran-de-klerk-290418-unsplash.jpg

Är du intresserad av entreprenörskap? Vill du utveckla din innovationskompetens? Vill du vara med och skapa nya idéer och förutsättningar för företagande i skärgårdsmiljö?

Målsättningar och innehåll:
Kursens syfte är att vidareutveckla förståelsen för företagande/entreprenörskap, särskilt i kontexten för små och medelstora företag i skärgårdsmiljön. Kursen lägger särskild vikt vid centrala delar av entreprenörskapet: affärsmodellen och den innovativa affärsutvecklingen. De företagsekonomiska delområdena marknadsföring, finansiering och ledarskap är viktiga i samband med analyser och utvecklingsprocesser under kursen. Kursen har en praktisk inriktning där företag från skärgården står inför verkliga utmaningar och där kursdeltagarna jobbar aktivt med att hitta lösningar till utmaningarna samt skapa nya idéer och förslag till affärsutveckling. Kursen genomförs i samarbete med Södertörns Högskola, Högskolan på Åland och Novia. I kursen ingår Islandhack, ett hackathon som arrangeras i Mariehamn 2-3.10.2018 i samarbete med Södertörns Högskola, Högskolan på Åland och Novia.

Kursens hemsida: Facebook-grupp eller motsvarande

Kursspråk: svenska

Lärandemål: Efter avslutad kurs har de studerande en grundläggande förståelse för affärsmodellens betydelse i små och medelstora företag, samt en praktisk förståelse för innovativ affärsutveckling i olika branscher och miljöer relaterade till entreprenörskap i skärgården. De studerande har utvecklat sin förmåga att omvandla teoretisk kunskap till genomförbara och utvecklande idéer och förslag. Mera specifikt erhåller studenten:

 • grundläggande kunskaper om entreprenörens utmaningar i utvecklingsprocesser

 • förståelse för innovationsprocesser i teorin och i praktiken

 • förståelse för affärsmodeller, dess funktioner och betydelse för affärsutveckling

 • teoretisk och praktisk förståelse för affärsutveckling 
   

Allmänfärdigheter:

 • jobba resultatbaserat i tvärvetenskapliga team

 • planera och genomföra företagsekonomiska analyser

 • presentera idéer och förslag, samt utveckla dem baserat på feedback
   

Undervisningsformer: Teamarbete, handledning, workshopar, studiecirklar

Examinationsformer: Skriftliga uppgifter, muntliga presentationer, slutrapport till uppdragsgivare och kurspapper

Tidpunkt: P1-P2 2018

Anmälan: Ansökan till kursen sker per e-post. Skicka en kort ansökan till johanna.lindstrom@abo.fisenast onsdagen den 29.8, där du berättar vem du är, vad du studerar, dina styrkor och svagheter gällande teamarbete och varför just du ska få en plats på kursen. Nämn i ansökan om du är intresserad av hela entreprenörskapsmodulen (20 sp) eller endast ABL (5 sp).

Max. antal deltagare: 15. Vem som antas till kursen meddelas fredag 31.8. 

Övrigt: Kick-off ordnas onsdagen den 5.9, med start kl. 10.15 i auditorium ASA B211 Willner. Islandhack 2-3.10. är obligatoriskt för alla kursdeltagare, likaså handledningsträffar med coacherna 1 gång/vecka. 

 

Har du frågor gällande kursen kan du kontakta Johanna Lindström (johanna.lindstrom@abo.fi/ 02 215 3519) eller Matti Tarmio (matti.tarmio@abo.fi) som fungerar som coacher på kursen.