PERSONALENS 24H ENTREPRENÖRSKAPSLÄGER 1.-2.11.2019

w_SY_logo_RGB_musta.png

Målsättning

Lägret är en intensiv erfarenhet var deltagarna utvecklar affärsidéer i mångdisciplinära team. Efter utbildningen vet deltagarna, vad entreprenörskap och företagsamhet innebär, hur man utvecklar och säljer affärsidéer, och kan informera studeranden om entreprenörskap som ett arbetssätt eller som ett karriärval. 

Lägret som sträcker sig över en natt är avgiftsfri för deltagarna och innehåller logi, mat, utbildning och en möjlighet att bada bastu. 

Goal

The 24H Entrepreneurship Camp is an inspiring experience in which participants develop business ideas in multidisciplinary teams. Participants will learn more about entrepreneurship and entrepreneurial mindset; the process of developing a business idea and how to sell it, and how to convey the idea of entrepreneurship both as an individual mindset and as a career alternative to students. The overnight camp is free of charge including accommodation, food, programme, and sauna. The camp starts on Friday, 1 November at 12:00 and ends on Saturday, 2 November 12:00.  Contact Matti for more information in English. 

För vem passar utbildningen 

Lägret är riktat åt undervisningspersonal från Åbo Akademi, Åbo Universitet och andra stadiets skolor. Alla som är intresserade av entreprenörskap eller företagsfostran kan också delta, bl.a. forskare. 

Anmäl dig senast 13.10 här
 

Innehåll (preliminärt)

Fredag 1.11.2019

12:00 Ankomst till Harjattula herrgård
            Check-in och lunch
13:00 Lägret börjar
13:30 Val av team
14:30 Kaffe, idégenerering och val av idé 
16:00 Kaffe med tilltugg. Möjlighet att besöka naturstigen 
17:00 Tv-reklam och Pitch 101
20:00 Bastumenu i strandbastun Jellona
21:00 Uppträdandeövning (Möjlighet att bada bastu)

Lördag 2.11.2019

8:00 Frukost
9:30 Workshop: validering och presentation av idén 
10:30 Presentationerna + feedbacktillfälle om idéerna och lägret 
11:00 Avslutning, vi startar hemåt 12 

Arbetssätt

Av deltagarna förväntas spontanitet och självutmaning. Lägrets program är preliminärt och modifieras vid behov. Lägret är ett utmärkt sätt att bekanta sig med idégenerering och lära känna likasinnade. 

Före lägret meddelas deltagarna per epost om detaljer och övrig praktisk information. 

Förhandsuppgifter

Meddela i samband med anmälningen om eventuella allergier och om du önskar sova i ett enpersonsrum eller dela rum med en kollega. Om du anländer till Harjattula med egen bil så meddela ifall du kan ge skjuts åt andra deltagare. 

Skolningsstället

Harjattula herrgård, Harjattulavägen 80, 20960 Åbo. Information: www.harjattula.fi. Deltagarna förflyttar sig självmant till utbildningsstället. Koordinatorn meddelar om eventuella skjutsmöjligheter till dem som efterfrågar skjuts. 

Utbildarna

På lägret finns flera utbildare från Åbo Akademi, Åbo universitet, Ung Företagsamhet rf, YES Egentliga Finland och Boost Turku. 

Mängden deltagare

Lägret ordnas med ett minimum på 10 deltagare, maximiantalet är 25. 

Deltagardiplom

Efter ett avklarat läger får deltagarna ett diplom för personalutbildning värd 1 studiepoäng. Deltagarna kan utöver lägret bekanta sig med ämnet genom litteratur och uppgifter. Uppgiften ges i slutet av lägret. Slutförandet av lägret och den skriftliga uppgiften berättigar till 2 studiepoäng och ett deltagardiplom. 

För mer information

Åbo universitet: Paula Pehkonen papehk@utu.fi
Åbo Akademi: Matti Tarmio matti.tarmio@abo.fi


Lägret sponsoreras delvis av Suomen Yrittäjät. 
Leiriä osarahoittaa Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanke. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt Suomen Yrittäjille lahjoituksen opettajien yrittäjyysosaamisen lisäämiseksi. Lahjoituksen taustalla on tarve lisätä nuorten yrittäjyyshalukkuutta ja -osaamista sekä edistää uusien kasvuhakuisten yritysten syntymistä.